แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

พัฒนาความรู้ด้านการเลเซอร์

 

 

 

พัฒนาความรู้ด้านการเลเซอร์ 

พัฒนาไม่หยุดยั้ง...อบรมการฉีดปากให้สวยได้รูปด้วยฟิลเลอร์

พัฒนาไม่หยุดยั้ง...อบรมการฉีดปากให้สวยได้รูปด้วยฟิลเลอร์

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกเข้าอบรมในงาน GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ