แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกเข้าอบรมในงาน GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA

คุณหมอพีระและคุณหมอสุณี ร่วมฉลอง 20 ปี การประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อความงามระดับโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

คุณหมอณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ได้รับเชิญร่วมงาน AMI Essentials

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ