แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

เราพร้อมเป็นผู้นำในเรื่องรักษาสิวด้วยทีมเเพทย์ผิวหนัง

คุณหมอสุณี อัพเดตความรู้พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดูแลความสวย

ทีมเเพทย์พรเกษมคลินิกอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ " Delivering emotional attributes with the MD codes Equations " จัดโดยบริษัท Allergan

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ