แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

เพิ่มพูนความรู้ มุ่งพัฒนาเพื่อมาตรฐานทางการแพทย์ผิวหนังสากล

อัพเดตความรู้เเละเทคนนิคการฉีดสารเติมเต็มในการปรับรูปหน้าเพื่อความงาม

เราพร้อมเป็นผู้นำในเรื่องรักษาสิวด้วยทีมเเพทย์ผิวหนัง

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ