การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

พัฒนาความรู้ด้านการเลเซอร์

 

 

 

พัฒนาความรู้ด้านการเลเซอร์ 

พัฒนาไม่หยุดยั้ง...อบรมการฉีดปากให้สวยได้รูปด้วยฟิลเลอร์

พัฒนาไม่หยุดยั้ง...อบรมการฉีดปากให้สวยได้รูปด้วยฟิลเลอร์

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกเข้าอบรมในงาน GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA

คุณหมอพีระและคุณหมอสุณี ร่วมฉลอง 20 ปี การประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อความงามระดับโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

คุณหมอณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ได้รับเชิญร่วมงาน AMI Essentials

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกอบรมในงาน Intradermal Injection of Incobotulinumtoxin A for Face Lifting