การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกเข้าอบรมในงาน GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA

คุณหมอพีระและคุณหมอสุณี ร่วมฉลอง 20 ปี การประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อความงามระดับโลก ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

คุณหมอณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ได้รับเชิญร่วมงาน AMI Essentials

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกอบรมในงาน Intradermal Injection of Incobotulinumtoxin A for Face Lifting

งานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) 2017

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกอบรมในงาน "Create the trust of Beauty by Total Face Rejuvenation" จัดโดย Allergan