การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

คุณหมอขวัญชนก ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน AMI Essential (Applied Anatomy Workshop)

Workshop อัพเดตการฉีด Filler ปรับรูปหน้ากับ Dr.Vandana จัดโดยบริษัท Allergan

อบรมเทคนิคการฉีด BOTOX จากบริษัท Allergan

เยี่ยมชมโรงผลิต HA Filler Juvederm ของ บริษัท Allergan ที่เมือง Annecy ประเทศฝรั่งเศส

สวยแล้วสวยได้อีก

สวยแล้วสวยได้อีก

พรเกษมไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อความสวย ปลอดภัย ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด

พรเกษมไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อความสวย ปลอดภัย ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด